אימייל וטלפונים

 

פנייה לדלפק באימייל

כתובת: lawlibdalpak@tauex.tau.ac.il

 

 


 
מנהלת הספרייה  03-6408019
דלפק יעץ והשאלה 03-6408356/7
מדור רכש 03-6406176 
מדור קיטלוג ומיון  03-6407946
מדור כתבי עת 03-6409577
מזכירות 03-6406175
מנהל חשבונות 03-6406173
פקס 03-6407093
פקס דלפק יעץ  03-6406232
 

טלפוונים וכתובות אימייל נוספות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive