טופס בקשה לזכות השאלה עבור עוזר/ת מחקר/הוראה

כחבר/ת סגל אקדמי באוניברסיטת תל אביב, אני מבקש בזאת מספריית הפקולטה למשפטים להעניק זכויות השאלה לרשום מטה כעוזר מחקר/הוראה, לספרים המבוקשים על ידי.
ידוע לי שההשאלות תתבצענה על כרטיס ההשאלה שלי.

אני מקבל/ת על עצמי אחריות לכל הנזקים שיגרמו על ידי שימוש לרעה בזכויות אלו, ובכלל זה - ספרים שיאבדו או שלא יוחזרו לספרייה על פי בקשת הספרייה.

אני מבינ/ה לפיכך  שכל תכתובת הקשורה לשימוש הספרייה על ידי עוזר המחקר/הוראה הנ"ל תשלח ישירות אלי.

הבאתי לידיעתו של הרשום מטה שזכויות עוזר המחקר/הוראה מתייחסות לעבודה שהוטלה על ידי בלבד, ואינן מיועדות לשימוש פרטי. 

 

פרטי עוזר המחקר/הוראה:

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive