התנהגות הספרייה

התקנון למשתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה מפורט בהוראות האוניברסיטה ומוצג לראווה על לוח המודעות של הספרייה (מספר הוראה 13-001).

illustration picture

להלן סעיפים נבחרים מתוך הוראות האוניברסיטה:

 

10. כללי התנהגות בספרייה:

10.1  יש לנהוג ביחס חברי והוגן כלפי הקוראים האחרים בספרייה.

10.2  יש להשתמש בחומר, בציוד ובספרים באופן זהיר וראוי.

10.3  יש להקפיד על שמירה של דיני זכויות היוצרים.

10.4  יש לשמור על השקט והסדר הטוב בתחומי הספרייה.

10.5  השיחה, העישון, השתייה, האכילה והשימוש בטלפונים ניידים אסורים בכל שטחי הספרייה, למעט במקומות שהוקצו ע"י מנהל הספרייה.

10.6  אין להוציא ספרים וציוד אחר מהספרייה ללא רשות.

10.7  הספרייה רשאית להגביל הכנסת חפצים אישיים, לרבות אוכל ושתייה.

10.8  אין לעשות שימוש בבניין הספרייה למטרות שאינן קשורות בספרייה, אלא בהסכמה ובתיאום עם מנהל הספרייה.

10.9  יש למלא אחר הוראות הספרנים ועובדי הבית, ולקיים את ההוראות המיוחדות כפי שיוצאו ע"י כל אחד  ממנהלי הספריות לגבי הספרייה עליה הוא ממונה, ובלבד שהוראות אלה לא תעמודנה בסתירה להוראה זו.

 

11. התנהגות בניגוד לכללים:

11.1 מנהל הספרייה יהא רשאי להרחיק לאלתר מתחומי הספרייה, כל הנוהג בניגוד לאמור בסעיף 10 דלעיל.

11.2 בנוסף, מנהל הספרייה יהא רשאי לאסור שימוש בשרותי הספרייה, למשך תקופה שלא תעלה על 14 יום, על כל מי שמתנהג בניגוד לאמור בסעיף 10 דלעיל. במקרה כאמור לעיל, ימלא מנהל הספרייה דו"ח אירוע ובו ירשום פרטי המקרה והנסיבות שהביאו לעונש כאמור.

11.3  מנהל הספרייה או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש מקורא להציג בפניו תעודה מזהה בשטח הספרייה.

 

12סמכויות מקבילות:

מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי שבנוסף לסמכויות המוקנות לו בסעיפים 9 ו-11, יהא רשאי מנהל הספרייה להגיש תלונת משמעת כנגד קורא (למעט קורא חוץ) שנהג בניגוד לאמור בסעיפים 8 ו-10 לעיל.

הוגשה תלונת משמעת בנוסף להליכים שננקטו לפי סעיפים 9 ו-11 לעיל, לא תישמע טענת הנאשם בדבר סיכון כפול.

 

 

13. ערעור:

13.1 החלטת מנהל הספרייה, כאמור בסעיפים 9 ו-11, ניתנת לערעור בפני יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית. הערעור יוגש בכתב תוך 3 ימים מיום החלטתו של מנהל הספרייה.

13.2 הוגש ערעור על החלטת מנהל הספרייה יעוכב ביצועה עד למתן ההחלטה בערעור, אלא אם כן יורה יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית אחרת.

13.3 החלטתו של יו"ר ועדת הספרייה האוניברסיטאית  תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

14. ביקורת כניסה / יציאה:

14.1 לצורך בדיקת זכאות כניסה, יהא רשאי מנהל הספרייה או מי מטעמו לבקש מכל מי שנכנס לספרייה להציג כרטיס תלמיד/עובד/מנוי בתוקף, ותעודה מזהה.

14.2 מנהל הספרייה או מי מטעמו יהיה רשאי לבקש מכל הנכנס/היוצא מפתח הספרייה להציג כל חומר המצוי ברשותו.

 

הוראות מיוחדות לספרייה ע"ש דוד י. לייט

  • הכניסה לספרייה מותנית בהצגת תעודת סטודנט או סגל תקפה.
  • הנכם מתבקשים לא להשאיר בשטח הספרייה חפצים אישיים ומחשבים נישאים ללא השגחה, גם לא לפרקי זמן קצרים.
  • תיק עזוב יטופל כחפץ חשוד ונגד בעל התיק יינקטו צעדים משמעתיים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>